Επαυξημένη πραγματικότητα: τι είναι και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση

Η τεχνολογία Augmented Reality ή αλλιώς επαυξημένη πραγματικότητα είναι μια τεχνολογία που ενισχύει τον φυσικό κόσμο με τον ψηφιακό. Χρησιμοποιείται περισσότερο στις κινητές συσκευές και συνδυάζει την προβολή του φυσικού κόσμου του οποίου όμως η πραγματικότητα είναι επαυξημένη με ψηφιακές πληροφορίες (κείμενα, ήχους και video).

Ο συνδυασμός της κάμερας με μία εικόνα δείκτη ή ακόμη και με το σύστημα GPS της κινητής συσκευής, επιτρέπουν την προβολή επιπλέον πληροφοριών για την εικόνα ή το γεωγραφικό σημείο αντίστοιχα, διαμορφώνοντας ένα επαυξημένο πληροφοριακά τελικό αποτέλεσμα. Οι προβολές δεδομένων είναι δυνατές είτε από τις οθόνες κινητών συσκευών είτε από ειδικά γυαλιά προβολής Augmented Reality. Αν και η τεχνολογία, ως έννοια, υπάρχει εδώ και αρκετές δεκαετίες, η εμφάνιση της άρχισε να γίνεται αισθητή τα τελευταία χρόνια κι αυτό χάρη στη ραγδαία διάδοση των κινητών συσκευών και των τεχνολογικών επιτευγμάτων όπως οι αισθητήρες, κάμερες, γυροσκόπια,GPS.

Με βάση τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό πως η τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας δύναται να προσφέρει πολλά στην εκπαίδευση καθώς προσφέρει ένα περιβάλλον διαδραστικής μάθησης όπου ο χρήστης έχει την ευελιξία κίνησης στον χώρο και αξιοποίησης των ψηφιακών πληροφοριών στη κινητή συσκευή χωρίς να είναι αναγκασμένος να βρίσκεται καθηλωμένος μπροστά από μία οθόνη υπολογιστή. Οι εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς και οι τρόποι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τάξη επαφίονται στη φαντασία του εκπαιδευτικού.

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε ενδεικτικές προτάσεις ενσωμάτωσης της επαυξημένης πραγματικότητας στη σχολική τάξη:

  • Ασκήσεις για το σπίτι εμπλουτισμένες με ήχους, βίντεο, εικόνες για περεταίρω επεξήγηση εννοιών ή έξτρα πληροφορίες.
  • Δημιουργία ζωντανών κολάζ όπου οι εικόνες θα “ζωντανεύουν” όταν τις στοχεύεις με την κινητή συσκευή.
  • “Ζωντανά” λευκώματα όπου η φωτογραφία κάθε μαθητή θα περιέχει ενσωματωμένο ήχο ή βίντεο.
  • “Ζωντανή” δανειστική βιβλιοθήκη στην οποία τα βιβλία θα περιέχουν ενσωματωμένο ήχο ή εικόνα από τους ίδιους τους μαθητές οι οποίοι περιγράφουν με λίγα λόγια το περιεχόμενο του βιβλίου.
  • Διαδραστικές περιηγήσεις σε αρχαιολογικούς/πολιτιστικούς χώρους, όπου κάθε τοποθεσία θα είναι εμπλουτισμένη με ψηφιακές πληροφορίες οι οποίες θα ενεργοποιούνται μέσω του GPS της συσκευής.
  • Κυνήγι θησαυρού με εκπαιδευτικό περιεχόμενο κάνοντας χρήση των QR codes και της τεχνολογίας της επαυξημένης πραγματικότητας.
  • “Επαυξημένες” ευχετήριες κάρτες με ήχους ή βίντεο.
  • Κάρτες επεξήγησης εμπλουτισμένες με βίντεο για διευκόλυνση των μαθητών με προβλήματα ακοής.

Η λίστα θα μπορούσε να συνεχιστεί με πάρα πολλά ακόμα παραδείγματα ενσωμάτωσης της τεχνολογίας της επαυξημένης πραγματικότητας.

Μήπως κάτι νέο έρχεται στη Brainwire;

Γιάννης Μαρούδας

Pin It